Samoothiri Kingdom | Kingdoms of Kerala

Samoothiri Kingdom | Kingdoms of Kerala
സാമൂതിരി രാജവംശം
ഏകദേശം 780 വർഷക്കാലം കേരളത്തിലെ കോഴിക്കോട് ഉൾപ്പെടുന്ന മലബാറിന്റെ തെക്കേ പകുതി ഭരിച്ചിരുന്ന ഭരണാധികാരികളുടെ സ്ഥാനപ്പേരാണ് സാമൂതിരി. സാമൂതിരിയുടെ വംശം നെടിയിരുപ്പ് സ്വരൂപം എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. കുന്നലക്കോനാതിരി, ഏറാടിമാർ എന്നീ പേരുകളിലും അറിയപ്പെട്ടിരുന്നു. മാനവിക്രമൻ, മാനദേവൻ, വീരരായിരൻ തുടങ്ങിയ സാമൂതിരിമാർ കോഴിക്കോട് ഭരിച്ചിരുന്നു. സാമൂതിരി എന്ന പേര് പല പ്രകാരത്തിലും ചരിത്രകാരന്മാർ പ്രയോഗിച്ചു കാണുന്നുണ്ട്. സാമൂരി, താമൂരി, താമൂതിരി എന്നിങ്ങനെ. സാമുദ്രി എന്ന വാക്കിൽ നിന്നായിരിക്കും സാമൂതിരിയുടെ ഉദ്ഭവം. സാമുദ്രി എന്ന വാക്കിന് സമുദ്രങ്ങളുടെ രാജാവ് എന്നാണ് അർഥം. പതിനാലാം നൂറ്റാണ്ടു മുതലാണ് മുസ്ലീം സഞ്ചാരികളും ചരിത്രകാരന്മാരും ഈ പേര് പ്രയോഗിച്ചുകാണുന്നത്‌. ആദ്യമായി ഈ പേര് ഉപയോഗിച്ചുകാണുന്നത്‌ ഇബ്നു ബത്തുത്തയുടെ സഞ്ചാരക്കുറിപ്പുകളിലാണ്‌.

പോര്‍ച്ചുഗീസുകാര്‍ സാമുതിരിമാരെ ആദ്യം സമൂര്‍ എന്നും പിന്നീട്‌ സമോറിന്‍ എന്നും വിളിക്കാൻ തുടങ്ങി. സാമന്തന്മാരില്‍ പ്രധാനി എന്ന അര്‍ഥമാണ്‌ സാമൂതിരിക്കെന്നും ഒരു അഭിപ്രായമുണ്ട്‌. സാമൂതിരിമാർ കോഴിക്കോടിനെ ഒരു മികച്ച തുറമുഖനഗരമാക്കി വളർത്തിയെടുത്തു. അറബികളും ചൈനക്കാരുമായിരുന്നു ഇവിടെയെത്തിയ ആദ്യ പ്രധാന വിദേശ കച്ചവടക്കാർ. കോഴിക്കോട് സമ്പന്നമായതോടെ സാമൂതിരി ശക്തനായ ഭരണാധികാരിയായി. അയൽനാടുകളെ നിരന്തരം അക്രമിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. കുഞ്ഞാലിമരയ്ക്കാന്മാരായിരുന്നു സാമൂതിരിയുടെ നാവികസേനാത്തലവന്മാർ. പിന്നീട് സാമൂതിരി പോർച്ചുഗീസുകാരുമായി നിരന്തരം ഏറ്റുമുട്ടി. സാമൂതിരിയുടെ അധികാരം നഷ്ടപ്പെട്ടത് മൈസൂർ സുൽത്താന്മാരുടെ ആക്രമണത്തിലാണ്. മൂന്നാം മൈസൂർ ആക്രമണത്തിൽ ടിപ്പു ഇംഗ്ലീഷുകാരോടു തോറ്റതോടെ 1792ൽ ഇംഗ്ലീഷ് ഈസ്റ്റിന്ത്യാ കമ്പനിയുമായി കരാറിൽ ഏർപ്പെട്ടു. അതോടെ മലബാറിലെ എല്ലാ നാട്ടുരാജ്യങ്ങളും ഇംഗ്ലീഷ് ഈസ്റ്റിന്ത്യാ കമ്പനിക്കു ലഭിച്ചു.
അനുബന്ധ ചോദ്യങ്ങൾ
1. ആരുടെ മന്ത്രിമുഖ്യനായിരുന്നു മങ്ങാട്ടച്ചൻ - സാമൂതിരി

2. ആരുടെ നാവികസേനാത്തലവനായിരുന്നു കുഞ്ഞാലി മരയ്ക്കാര്‍ - സാമൂതിരി

3. കുന്നലക്കോനാതിരി എന്ന സ്ഥാനപ്പേര്‌ സ്വീകരിച്ചിരുന്ന രാജാവ്‌ - സാമൂതിരി

4. നെടിയിരുപ്പ്‌ എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്ന ദേശഘടകം ഭരിച്ചിരുന്ന രാജാവ്‌ - സാമൂതിരി

5. ഡച്ചുകാര്‍ ആദ്യം ഉടമ്പടിയുണ്ടാക്കിയ ഇന്ത്യയിലെ രാജാവ്‌ - സാമൂതിരി

6. രേവതി പട്ടത്താനം നടത്തിയിരുന്ന രാജാവ്‌ - സാമൂതിരി

7. വള്ളുവനാട്‌ രാജാവില്‍നിന്ന്‌ മാമാങ്കത്തിന്റെ രക്ഷാപുരുഷസ്ഥാനം പിടിച്ചെടുത്ത രാജാവ്‌ - സാമൂതിരി

8. ഹൈദരലി മലബാര്‍ ആക്രമിച്ചപ്പോള്‍ ആവശ്യപ്പെട്ട കപ്പം നല്‍കാന്‍ കഴിയാത്തതിനാല്‍ കൊട്ടാരത്തിന്‌ തീകൊളുത്തി ആത്മഹത്യ ചെയ്ത രാജാവ്‌ - സാമൂതിരി

9. വാസ്‌കോ ഡ ഗാമ കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയ ആദ്യ ഇന്ത്യന്‍ രാജാവ്‌ - സാമൂതിരി

10. ഏതു സ്ഥലത്തെ അശോകസ്തംഭത്തില്‍നിന്നാണ്‌ ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയചിഹ്നം എടുത്തിട്ടുള്ളത്‌ - സാമൂതിരി

11. സാമൂതിരിയുടെ ഭീഷണിയാൽ പെരുമ്പടപ്പ് സ്വരൂപത്തിന്റെ ആസ്ഥാനം തിരുവഞ്ചിക്കുളത്തുനിന്നും എവിടേക്കാണു മാറ്റിയത് - കൊച്ചി

12. സാമൂതിരിഭരണത്തിൽ യുവരാജാവ് ഏതു പേരിലാണറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് - ഏറാൾപ്പാട്

13. ജയദേവചരിതമായ 'ഗീതാഗോവിന്ദ'ത്തിന്റെ മാതൃകയിൽ എഴുതപ്പെട്ട കൃഷ്ണഗീതിയുടെ രചയിതാവ് - മാനദേവൻ സാമൂതിരി (1655-1658)

14. സാമൂതിരിയുടെ ആക്രമണത്തെ തുടർന്ന് ഏത് രാജവംശത്തിന്റെ ആസ്ഥാനം മഹോദയപുരത്തേക്കും പിന്നീട് കൊച്ചിയിലേക്കും മാറ്റിയത് - പെരുമ്പടപ്പ് സ്വരൂപം (കൊച്ചി രാജവംശം)

15. കോഴിക്കോട് രാജവംശം ഏതു സ്വരൂപം ആയാണ് പരാമശിച്ചിട്ടുള്ളത് - നെടിയിരുപ്പ് സ്വരൂപം

16. സാമൂതിരി തിരുനാവായ പിടിച്ചടക്കും വരെ മാമാങ്കത്തിന്റെ അധ്യക്ഷന്‍ എവിടുത്തെ രാജാവായിരുന്നു - വള്ളുവനാട്‌

17. മാമാങ്കസമയത്ത്‌ സാമൂതിരിയെ വധിക്കാന്‍ ചാവേറുകളെ അയച്ചിരുന്നത്‌ എവിടുത്തെ രാജാവാണ്‌ - വള്ളുവനാട്‌

18. 1691ൽ ആരംഭിച്ച 'വെട്ടം യുദ്ധ'ത്തിൽ സാമൂതിരി ഏതു യൂറോപ്യൻ ശക്തിയുടെ സഹായമാണ് തേടിയത് - ഡച്ചുകാരുടെ


No comments:

Powered by Blogger.